Nieuw Lotbroek

Nieuw Lotbroek is een wijk in het zuiden van het Heerlense stadsdeel Hoensbroek.

Ligging:

De wijk heeft 4650 inwoners (in 2013) en wordt omsloten door de Caumerbeek, de bedrijventerreinen Wijngaardsweg en De Koumen en de spoorlijn Sittard - Herzogenrath. Aan deze spoorlijn ligt in Nieuw Lotbroek het NS-station van Hoensbroek. De wijk kan worden opgedeeld in een noordelijk en in een zuidelijk gedeelte, met de Overbroekerstraat als scheiding. Vroeger hadden beide buurten ook een eigen centrum met een eigen kerk.

Geschiedenis:

Nieuw Lotbroek ontstond rond 1916 bij het station als arbeiderswijk voor de mijnwerkers van de Staatsmijn Emma. De wijk, oorspronkelijk gelegen te midden van akkers en weilanden, werd in de beginjaren de 'Stationskolonie' genoemd. Vooral gedurende de eerste dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog werd er veel bijgebouwd, veelal in de vorm van rechte rijen rijtjeswoningen aan kaarsrechte straten. Tot vanaf 1960 de noordelijke buurt van Nieuw Lotbroek werd gerealiseerd lag de wijk nog twee kilometer buiten Hoensbroek en werd het op plaatsnaamborden aangeduid als het gehucht 'Hoensbroek-Station'.

De meeste vooroorlogse arbeiderswoningen zijn in de jaren 1970 afgebroken, zo ook de kerk O.L. Vrouw boodschap uit 1923/1924 ontworpen door  Nic Ramakers. De straatnaam Kerkplein herinnert nog aan de locatie. De in 1964 gebouwde Christus Koningkerk in het noorden van de wijk is nu het enige bewaard gebleven kerkgebouw in Nieuw-Lotbroek. Deze kerk is echter sinds 2010 ook gesloten.

Kerk en Klooster:

Overbroek, de burgemeester Slanghenstraat, de huizen op Ten Esschen en Weustenrade vormen met de nieuwe woonbuurt een omvangrijke woonkern. De afstand van deze naar de parochiekerk (St.-Jan) betekent nog al wat. Spoedig bleek een grote behoefte te bestaan naar een eigen kerk, omdat in de grote woninggroep veel gezinnen gehuisvest zijn die vanuit de industriegebieden van Ruhr en Wupper naar hier overgeplaatst zijn en hulp nodig hebben.

De paters Montfortanen, volksmissionarissen, die reeds geruime tijd een klooster in Meerssen en Schimmert hadden, worden bereid gevonden in Hoensbroek een "nederzetting" te beginnen. Op 16 juli 1918 ontvangt pater H. Ramakers de opdracht van zijn oversten om een nieuwe parochie te stichten. In 1920 krijgt hij de beschikking over een woning aan het plein midden in de nieuwe woonbuurt. Op dat plein wordt een houten noodkerk gebouwd, sindsdien heeft het de naam Kerkplein gekregen en behouden. Op 20 juni 1920 wordt de eerste H. Mis in de noodkerk opgedragen.

Bepaalde rechten blijven echter behouden voor de hoofdparochie van pastoor Röselaers. De kerk aan het station wordt beschouwd als hulp-kerk. De paters hebben zich hier maar bij neer te leggen. Bij de behuizing van hun eerste kerk leggen de paters en de parochianen zich niet zo maar neer. want direct worden plannen gemaakt om te komen tot de bouw van een echte grote kerk.

Aan de hand van datums volgen hier belangrijke gebeurtenissen aangaande het kerkgebouw.  01-03-1923 Als aan architect Ramakers te Sittard opdracht is gegeven de kerk te bouwen worden in maart, april en mei 1923 tekening na tekening gemaakt.      01-05-1923 zijn alle tekeningen klaar ... en kan men starten.     16-09-1923 is de eerste steenlegging.     01-11-1924 wordt om 7 uur door pater Ramakers de eerste H. Mis opgedragen.     24-08-1925 kerkconsecratie door Mgr. Schrijnen.

Station:

Aan het eind van de vorige eeuw wilde de Nederlandsche Zuider Spoorwegmaatschappij de lijn Sittard - Heerlen - Herzogenrath aanleggen. Deze maatschappij vroeg aan iedere gemeente waar deze spoorlijn doorheen liep een subsidie; zo ook aan Hoensbroek.

De gemeente stemde in 1891 toe in een subsidie van f 4.000,- . Vanwege de moerassige ligging van het centrum van de gemeente, kon de spoorlijn alleen maar aan de rand van de gemeente worden aangelegd, twee kilometer van de toenmalige dorpskern verwijderd. De gemeente eiste van de maatschappij dat deze een verbindingsweg zou aanleggen van het station tot aan de Heerlerweg (de tegenwoordige prins Clausstraat) en een voetpad langs het spoor naar het centrum.

Op 30 april 1896 werd de spoorlijn Sittard - Heerlen op feestelijke wijze in dienst genomen.

Het stationsgebouw had op de begane grond dienst- en reizigersruimten en op de eerste verdieping was een dienstwoning voor de stationschef.

Het stationsgebouw is in 1971 volledig gesloopt

Scholen:

Vóór het bestaan van de huidige basisschool Nieuw-Lotbroek, kende Nieuw-Lotbroek 1 kleuterschool en 3 lagere scholen.

Vanwege de woningbouw vanaf 1916 nabij het station, besloot de gemeente tot de bouw van een nieuwe openbare school te Overbroek (hoek Julianastraat bij het huidige kruisbeeld). Deze school werd in 1919 geopend en kreeg in 1921 de naam Julianaschool.
In 1924 ging de school over aan het katholieke onderwijs en werd Onze Lieve Vrouweschool genoemd.

Met de vestiging van de zusters "Dochters der Wijsheid" werd begonnen met katholiek onderwijs voor meisjes. In 1930 werd begonnen met de bouw van de Montfortschool, een meisjesschool voor lager onderwijs. In 1949 werd in de school tevens een "huishoudschool" gevestigd.

In 1923 waren de Paters Monfortanen begonnen met een bewaarschooltje (kleuterschool) in het klooster van de paters. Juffrouw M. Palmen had hierover de leiding. In 1956 ging men over tot de bouw van de St.-Theresiaschool aan de Prinsenstraat (waar nu het Multifunctioneel Centrum ligt).
Enkele zusters "Dochters der Wijsheid" waren als leidsters werkzaam.

Aan de Prins Hendrikstraat lag sinds 1952 de Piusschool met lager onderwijs voor jongens tot en met de 4e klas.

Multifunctioneel Centrum:

Het Multifunctioneel Centrum Gebrook is, zoals de naam het al zegt, een organisatie die gericht is op het verlenen van zowel culturele als commerciële diensten en faciliteiten voor een breed toepassingsgebied.

Het complex omvat een grote (feest)zaal met podium, een kleine (feest)zaal, 5 conferentieruimtes, een gemeenschappelijke ruimte, en een multifunctionele ontmoetingsruimte. De totale capaciteit van het complex bestaat uit ruim 500 zitplaatsen en 700 staanplaatsen.

Mede door deze gigantische capaciteit is het MFC Gebrook in staat evenementen, van klein tot groot, tot in de details te organiseren

Verenigingen:

Fanfare St. Gabriël     -     Drumband Marijke     -     CV de Bistrojanen     -     CV De Lotbroekers     -      FC Hoensbroek     -    

IVN Hoensbroek     -     Breuker Mannenkoor     -     EHBO Nieuw Lotbroek     -     Scouting H. de Montfort