Mgr. Hanssenschool - School voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen 1980

Mgr. Hanssenschool - School voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen 1980