Gezellenkamp - Op de Dem. Hier werden de (voornamelijk buitenlandse) mijnwerkers welke geen eigen huisvesting hadden, ondergebracht

Gezellenkamp  - Op de Dem. Hier werden de (voornamelijk buitenlandse) mijnwerkers welke geen eigen huisvesting hadden, ondergebracht